Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

Privacyverklaring Twister Rijopleidingen Breda 1 mei 2018 Je privacy is voor Twister Rijopleidingen Breda van groot belang. 
Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. 
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met de informatie (van een contactformulier of inschrijfformulier) die we over jou te weten komen doen. 
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Twister Rijopleidingen Breda. 
Contactformulier: Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Inschrijfformulier: Hiervoor vragen en gebruiken wij je geboortedatum, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, naw-gegevens, geslacht en cbr kandidaatsnummer. Dit doen wij op basis van je toestemming. 
Wij gebruiken deze gegevens om facturen, je persoonlijke leskaart en afsprakenkaart, en je (praktijk)examens te kunnen voorzien van juiste informatie. Wij bewaren deze informatie totdat je rijopleiding succesvol in beëindigd, en in totaal 7 jaar (hiermee volgen we de fiscale bewaarplicht op). Facturen: Middels een factuur, brengen wij de afgenomen producten in rekening. Hiervoor gebruiken wij naw- gegevens, emailadres, betalingsgegevens en factuuradres. Facturen versturen wij op basis van toestemming per post en anders per e-mail. 
We bewaren onze facturen/boekhouding 7 jaar (hiermee volgen we de fiscale bewaarplicht op). Reclame/Informatie: Wij willen jou graag reclame / informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
per post
per e-mail
via social media
per telefoon Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame / informatie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Advertenties Onze website vertoont algemene advertenties / aanbiedingen. 
Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.


Twister Rijopleidingen Breda zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van: (i) het datalek;
(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken; (v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
(vi) de technische maatregelen die door Twister Rijopleidingen zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen. Twister Rijopleidingen Breda verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk.
Ook zal het datalek gemeld worden bij Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. 
Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens.
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten: uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben het laten corrigeren van fouten het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens intrekken van toestemming bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Klacht indienen Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. 
Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Contactgegevens ​Twister-Breda.nl Rijopleidingen
Charles Petitweg 16
4827 HJ Breda
076 8860993